Privacyverklaring

Wie zijn wij?

Wij zijn farming revolution, een GmbH uit Ludwigsburg, Duitsland. Onze website is: http://farming-revolution.com

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Contactformulier

Welke formulieren verzamelen persoonlijke gegevens?

We verzamelen de data in het ‘pre-order’ formulier zodra u het aan ons verstuurd.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij en met welk doel?

Zodra u het formulier indiend, verzamelen wij uw gegevens met het doel: – u te contacteren betreffende uw prijsopvraag voor onze service – u te contacteren met speciale aanbiedingen waarvan wij denken dat u hier interesse in heeft – u te contacteren voor een interview of onderzoek – persoonlijke data te analyseren nadat deze is geanonymiseerd

Behalve de formulieren op onze website, tracken wij ook het IP adres voor detectie van mogelijke spam.

Hoe lang bewaren we uw data?

De informatie die u via formulieren aan ons heeft gestuurd, wordt door ons zo lang bewaard zolang het voor ons zinvol is. U kunt een verzoek voor verwijdering uw data sturen aan info@farming-revolution.com.

Waar wordt er met mijn data gedaan?

Uw data wordt door onze werknemers of contractanten bekeken om uw aanvraag te verwerken. De informatie wordt veilig opgeslagen in een Customer Relationship Management systeem.

We vragen u voor een aanvullende authorisatie (double opt-in) voordat we u voor speciale aanbiedingen contacteren.

Na anonimisatie van uw data zal het grootste deel van de gegevens worden geanalyseerd door farming revolution medewerkers of derden, bijvoorbeeld om de interesse per regio of gewas te evalueren.

Cookies

Wij houden geen informatie bij over bezoekers van deze website en slaan geen cookies op.

Embedded content van andere websites

Artikelen op deze website kunnen embedded content bevatten (bijvoorbeeld videos, afbeeldingen, artikelen, etc.). Embedded content van andere websites gedraagt zich hetzelfde als u deze inhoud op de andere website zou oproepen.

Deze websites kunnen gegevens van u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende tracking-systemen van derden inzetten, en uw interactie met die embedded content vervolgen, inclusief tracking van uw interactie met de embedded content als u reeds een account heeft en bent ingelogd op de betreffende website.

Wat zijn uw rechten inzake gegevensbescherming?

Ons bedrijf wil er graag voor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw rechten op het gebied van gegevensbescherming. Elke gebruiker heeft recht op het volgende:

Het recht op toegang - u hebt het recht ons bedrijf te verzoeken om kopieën van uw persoonsgegevens aan te leveren. Wij kunnen u een kleine vergoeding vragen voor deze dienst.

Het recht op rectificatie - u hebt het recht om ons bedrijf te verzoeken de informatie die volgens u onjuist is, te corrigeren. U hebt ook het recht om ons bedrijf te verzoeken de informatie aan te vullen die volgens u onvolledig is.

Het recht om gegevens te laten wissen - u hebt, onder bepaalde voorwaarden, het recht om ons bedrijf te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen.

Het recht om de gegevensverwerking te beperken - u hebt, onder bepaalde voorwaarden, het recht om ons bedrijf te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking - u hebt, onder bepaalde voorwaarden, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid - u hebt, onder bepaalde voorwaarden, het recht te verzoeken dat ons bedrijf de door ons verzamelde gegevens overdraagt aan een andere organisatie, of rechtstreeks aan u.

Indien u een aanvraag of dergelijk verzoek indiend, hebben wij een maand om u te antwoorden. Indien u een van deze rechten wilt uitoefenen, gelieve ons dan te contacteren via mail: info@farming-revolution.com

Bel ons via: +49 1520 777 2850

Of schrijf ons: Grönerstrasse 9 | 71636 Ludwigsburg | Duitsland